Mặt bằng căn 05 tòa CT1 và CT2 DT 55.34m2 chung cư PCC1 Thanh Xuân

Mặt bằng căn 05 tòa CT1 và CT2 DT 55.34m2 chung cư PCC1 Thanh Xuân