Mặt bằng căn 09 tòa CT1 và CT2 DT 59.33m2 chung cư PCC1 Thanh Xuân

Mặt bằng căn 09 tòa CT1 và CT2 DT 59.33m2 chung cư PCC1 Thanh Xuân