Mặt bằng căn 03, 06 tòa CT1 và CT2 DT 76.21m2 chung cư PCC1 Thanh Xuân

Mặt bằng căn 03, 06 tòa CT1 và CT2 DT 76.21m2 chung cư PCC1 Thanh Xuân