Mặt bằng căn 02, 07 tòa CT1 và CT2 DT 55.34m2 chung cư PCC1 Thanh Xuân

Mặt bằng căn 02, 07 tòa CT1 và CT2 DT 55.34m2 chung cư PCC1 Thanh Xuân