Mặt bằng căn 01, 08 tòa CT1 và CT2 DT 80.45m2 chung cư PCC1 Thanh Xuân

Mặt bằng căn 01, 08 tòa CT1 và CT2 DT 80.45m2 chung cư PCC1 Thanh Xuân