Mặt bằng chung cư PCC1 Thanh Xuân - 44 Triều Khúc

Mặt bằng chung cư PCC1 Thanh Xuân – 44 Triều Khúc